मुक्तक पराईको श्रीमती अनि बुहारी बनेर तडकभडक् छाडी संस्कारी बनेर हाम्रो कमाई खाई बस्छौ