–  सौगात मगर निराशी आफ्नो देश छोडेर परदेशीएको पनि एक वर्ष पुगेछ।  ड्युटी ड्युटी