मलाई यो परदेशी जिन्दगी देखी निकै अत्यार लाग्दै छ, सायद अब धेरै बर्षको अन्तराल