दाङ, ११ भदौ । बबई गाउँपालिकाको गाउँसभाले रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेको प्रति बबई गाउँपालकाका युवा