मुक्तक Archive

पराईको श्रीमती अनि बुहारी बनेर

मुक्तक पराईको श्रीमती अनि बुहारी बनेर तडकभडक् छाडी संस्कारी बनेर हाम्रो कमाई खाई बस्छौ

दुई मुक्तकहरु…

हास्दै बोल्दैमा जीवन संगीन हुने भए। जीवन रङ्ग लगाउदैमा रङ्गीन हुने भए। म सधै